Miljö

Miljömål som vi arbetar efter:

1 – Vi skall tillhandahålla mer miljöanpassade produkter.

Vi fasar ut produkter med farliga kemikalier och fokuserar våra inköp med miljön i åtanke. Våra träleverantörer levererar FSC-märkt trä vilket ger leverantör, inköpare och slutligen konsument en försäkran om en hållbar och miljövänlig avverkning till fördel för kommande generationer.

2 – Vi ska minimera risken för brand.

Vi har kontinuerlig brand- och miljöutbildning för vår personal vilket medför en god kännedom om vårt tekniska brandskydd samt nödlägesberedskap.

3 – Vi ska minska mängden avfall.

Vi sorterar vårt avfall och arbetar ständigt med att effektivisera avfallshantering för att på så sätt minska tungbilstransporter till och från vår anläggning.

4 – Vi ska effektivisera energiförbrukningen och transporterna.

Vi arbetar fortlöpande med att vara så energieffektiva som möjligt. Transporter samlastas i så stor utsträckning som möjligt för en fungerande och effektiv logistik.

5 – Vi ska bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Vi följer lagar och krav ifrån myndigheter och kommun och har ambitionen att alltid överträffa dessa.

6 – Vi ställer miljökrav på våra leverantörer.

Vi har en ständig dialog med våra leverantörer och ser att deras produkters miljöpåverkan är så liten som möjligt.

Vi har alltid ovanstående mål som en grund i vår utveckling. För oss är miljöarbetet av största vikt.

PeterSignatur

Peter Skoog, VD


avatar

Per Johansson

Miljöansvarig, järn & verktyg/maskiner, uterum, trädgårdsmaskiner, markiser
073-9087504
per.johansson@faringsotra.se

avatar

Peter Skoog

VD
08-56024762
peter@faringsotra.se

MiljoCert

Comments are closed.