Åtgång puts

Här har vi samlat tabeller på hur mycket puts det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt. Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord kan det tänkas behövas mer eller mindre material i dina specifika projekt. Vill du veta mer är du välkommen in att prata med våra byggrådgivare.

PUTS

Putssort Åtgång per kvadratmeter
Stänkputs 4 kg
Spritputs KKh 10-15 kg
Spritputs KC 10-15 kg
Sockelstänkputs 4 kg
Sockelspritputs 10-15 kg
Härdstänkputs 4 kg
Rivputs 25 kg

 

KÄLLA FINJA BETONG