Att jobba med projekt

Nyckeln till lyckade och lönsamma projekt ligger i förberedelserna. Det är genom goda förberedelser och noggrann planering som du säkerställer goda produktionsförutsättningar för dig själv och för dina eventuella medarbetare.

Vi på Färingsö Trä vill hjälpa dig att driva effektiva och lönsamma projekt genom att bidra till goda produktionsförutsättningar. Därför har vi satt ihop några råd, tips och tänkvärdheter för några typiska projekt du kanske jobbar med till vardags.

TIPS FÖR ETT LYCKAT PROJEKT:

  • Gå noggrant igenom projektet i förväg. Fundera över metodval, processer och vad som ingår och inte ingår i arbetet.
  • Gör en noggrann planering och arbetsberedning.
  • Tänk igenom och planera logistiken av leveranser tillsammans med våra byggrådgivare – ha gärna ett startmöte med oss!
  • Välj rätt material för avsett moment och ändamål. Glöm inte att beställa förbrukningsmaterial tillsammans med byggmaterialet.
  • Se till att alla inblandade är välinformerade under processens gång.
  • Justera leveranserna i tid och omfattning utifrån byggnationens verkliga behov.